>

Toscane in Limburg


Een deel van het voorwoord uit mijn boek "Toscane in Limburg"

In deze fase van mijn leven is een wens in vervulling gegaan. Het voelt alsof de stukjes van een grote puzzel van een lange artistieke periode in elkaar passen en verschillende levensfasen een Gestalt vormen. Het geheel van schetsen en schilderijen maakt de rode draad in mijn werk zichtbaar, vanaf mijn vroege periode in de Italiaanse streek Toscane tot in de huidige tijd in het Limburgse land.

In de herfst en de winter zijn het de grijs-grauwe en bruine tinten die overgaan in de kalkgraslanden die mergelkleuren bezitten en in Toscane overvloeien in diep roodachtige kleuren van de gedroogde aarde. Even later sta op eenzelfde plek in Limburg waar mist en nevel de heuvels versluieren tot een zacht geheel, waardoor contouren evrdwijnen. Je kijkt heel ruimtelijk rond in een golvend landschap dat ligt te wachten op de heldere kleuren van het voorjaar en de zomer. Door de eeuwen heen zijn deze landschappen overlopen en overheerst door verschillende volkeren, zowel in Limburg als in Toscane en hebben genoeg sporen achtergelaten.