>

Kerkramen Eys


Gebrandschilderde ramen van de barokkerk St. Agatha in Eys
Het Emmausverhaal is heel uniek in de H. Schrift. Alleen de evangelist Lucas beschrijft het vertrek van twee van de volgelingen van Jezus na zijn kruisdood uit Jeruzalem. De inhoud van dit verhaal is weergegeven in gebeurtenissen die zich afspelen op acht taferelen, geplaatst in vier ramen.
De afgang, de donkerte, de wanhoop, de ontmoeting, de verklaring van de H. Schrift, de herkenning, het breken van het brood, de overgang van twijfel naar geloof, opgewekt verder naar het licht en de totale harmonie met de mens. Op een vijfde raam is de Piëta afgebeeld.
De ramen zijn vervaardigd door Jo Havenith en glazenier Gerard Felix.
De kunstenaar stelde zich als opgave een beeldverhaal te maken met een sterk organische lijnvoering, een ontwikkeling van open naar gesloten vormen en een snelle trefzekerheid van schilderen. De kleur van het glas en emailles zijn zodanig gekozen dat ze in harmonie zijn met een dynamische penseelstreek.
Met de komst van de nieuwe ramen ging een langgekoesterde wens van pastoor A. Kurris in vervulling. De inzegening vond plaats op 12 mei 2002 door pastoor A. Reynen en pastoor A. Kurris.
 

Image rotator