>

Disclaimer


Disclaimer

Niets uit deze website mag verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jo Havenith of de vermelde eigenaren van de foto's of teksten. Daar waar merknamen zijn genoemd, zijn deze geen eigendom van Jo Havenith.