>

Colla Bemelmans


Colla Bemelmans (gebaoëre in Nut 1939) is 'ne Limburgstaoëlige dichter en sjriever. Hae woeënt in Nut en sjrif in 't Nuts. Nao zien sjtudie theologie in o.a. Bonn (Duutsjland), gaoëf hae part-time godsdeens en maatsjappielier aan 'n middelbaar sjoeël en daonaeve wèrkde hae op de boerderie. Hae is winnaer van de Veldeke-literatuurpries. Bemelmans zaot in de redaktie van 't Veldeke-Limburgtiedsjrif en waor ouch vuurzitter van de Veldekepries (tot 2006). Ónder zien eindredactie versjient in 2009 Platbook 3, uuëver sjerneermomente in 't laeve.
 
Colla Bemelmans (geboren in Nuth 1939) is een Limburgstalige dichter en schrijver. Hij woont in Nuth en schrijft in het Nuths. Na zijn studie theologie in o.a. Bonn (Duitsland), gaf hij part-time godsdienstles en maatschappijleer aan een middelbare school en daarnaast werkte hij op de boerderij. Hij is winnaar van de Veldeke-literatuurprijs. Bemelmans zat in de redactie van 't Veldeke-Limburgtijdschrift en was ook voorzitter van de Veldeprijs (tot 2006). Onder zijn eindredactie verscheen in 2009 Platbook 3, over belangrijke momenten in 't leven (' scharniermomenten').